Jdi na obsah Jdi na menu
 


Album pamiatok minulosti

10. 3. 2007

Album pamiatok minulosti

 

ArcheológiaObrazek

- vznikla v Grécku

- náuka o začiatkoch, o vzniku

archois» starý, starobylí
logos –» veda

- skúma hmotné pramene (nástroje, náradie, zbrane, šperky)

archeológ –» vykopáva zo zeme a skúma hmotné pramene minulosti

dejepis –» skúma písomné pramene (zoznamy, listiny, noviny)

archív –» budova, v ktorej sú uložené písomné pamiatky, starajú sa o ne archivári


Pramene

  1. hmotné – chrám, hrad, prsteň
  2. písomné – listiny, listy, knihy
  3. obrazové – fotografia, obraz, kresba
 © Monika Šušorená

Spracovala: Kristína Fecková, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

Obrázok nakreslila: Janka Žirková, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin