Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápas o cirkevnú jednotu

29. 4. 2007

Zápas o cirkevnú jednotu

Tridentský koncil – Taliansko – úloha zreformovať katolícku cirkev a obnoviť cirkevnú jednotu

Uhorsko

  • začalo ťaženie proti reformácii –» protireformácia, rekatolizácia.
  • na čele ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh
  • ku koncu panovania Rudolfa II. Habsburského – rekatolizácia rozbehnutá naplno
  • na Slovensku – jezuiti – ich pôsobením snaha posilniť katolícku cirkev
  • začali protestantom odoberať kostoly –» došlo k vzburám a náboženským nepokojom

Politická situácia

  • neumožňovala dôsledné presadenie protireformácie v Uhorsku
  • sedmohradské kniežatá v spojenectve s Turkami – niekoľko vojenských ťažení do Uhorska

Rekatolizácia

  • Peter Pázmaň – ostrihomský arcibiskup – najväčšie úspechy rekatolizačného hnutia
  • Leopold I. – dosiahla rekatolizácia vrchol
  • došlo k vzburám – tragické následky – najväčšie 1672 Myjava, o 2 roky v Senici.

1674 – vyvrcholili represárie, všeobecný odpor

1681 – zákon povolil evanjelikom v každej stolici 2 vidiecke kostoly a bohoslužby v slobodných kráľovských mestách.

 © Monika Šušorená