Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. ročník

28. 4. 2007

1. Kedy, prečo a na aké časti sa rozpadla Frantská ríša?

Bratovražedné vojny medzi vysokými kniežatmi o kráľovský titul spôsobili, že sa Franská ríša rozpadla na tri časti v 9. stor. nl.

a/ Východofranské kráľovstvo – Ľudovít Nemec

b/ Západofranské kráľovstvo – Karol Lysý

c/ Juhofranské kráľovstvo – Lothar I./

2. Čo bolo príčinou toho, že Maďari sa natrvalo usadili v Podunajskej nížine?

 Maďari prehrali bitku s Nemcami – s Otom I. - na rieke Lech v r. 955 nl.

3. Čo sa naučili Maďari od Slovanov?

Maďari sa museli od Slovanov naučiť usadlý spôsob života a skončiť s kočovným spôsobom života. Naučili sa aj poľnohospodárstvu a chovu zvierat.

4. Ktoré krajiny pôvodne obývali Vikingovia? = Dánsko, Nórsko a Švédsko.

5. Ktoré časti Európy Vikingovia napádali? = Anglicko a Francúzsko.

6. Ktoré dva ostrovy objavili Vikingovia? = Island a Grónsko

7. V ktorých rokoch podnikali Vikingovia výbojné výpravy? = 800 – 1066 nl.

8. Ako sa volalo písmo Vikingov? = runové písmo

9. Ako sa volali víkingské piesne? = ságy

10. Ako sa volali prví obyvatelia Anglicka? = Kelti

11. Ktoré štyri národy od 5. do 11. storočia postupne ovládali Anglicko?

Rimania, Germáni, Vikingovia, Francúzi

12. Prečo francúzsky kráľ požadoval od anglického panovníka, aby mu bol podriadený?

Lebo v 11. storočí sa francúzsky vojvoda stal kráľom Anglicka – Viliam Dobyvateľ.

13. Prečo musel anglický kráľ Ján Bezzemok na začiatku 13. stor. ustúpiť anglickej šľachte?

Lebo Ján Bezzemok výbojnými vojnami prišiel o svoje pozemky a ako chudobný sa musel prispôsobiť anglickej šľachte a musel im podpísať privilégiá v tzv. veľkej listine slobôd.

14. Ako sa volala kráľovská dynastia, ktorá nastúpila vo Francúzsku po vymretí Karolovcov? = Kapetovci

15. Vymenujte najvýznamnejších panovníkov z dynastie Kapetovcov? = Hugo, Filip IV. Pekný

16. Prečo Filip IV Pekný chcel, aby sa pápež presídlil do Francúzska?

 Preto, aby s pomocou pápeža mohol viesť výbojné vojny.

17. Kedy a čo bolo skutočnou príčinou 100-ročnej vojny medzi Anglickom a Francúzskom?

Vojna bola v rokoch 1337-1453 a vznikla kvôli nástupníctvu na francúzsky trón, ale v skutočnosti v nej išlo o ovládnutie bohatého Flanderska.

18. Čo viete o Jane z Arku? = Bolo to dievča, ktoré sa postavilo proti Anglicku.

19. Ktorými dvoma zásluhami sa stal pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia známym?

 Založil dobre fungujúcu pápežskú kanceláriu a vymyslel jednohlasný spev – gregoriánsky chorál..

20. V ktorom storočí vznikol pápežský štát? = V polovici 8. storočia.

21. Čo bolo príčinou križiackych výprav v 11. až 13. storočí?

 Pápež Urban II. vyhlásil križiacke výpravy proti moslimským Turkom, aby oslobodil svätú zem – Ježiš, no v skutočnosti išlo o obnovenie obchodnej cesty do Orientu. 

22. Čo je rád a rehoľa?

 Cirkevnou autoritou potvrdená spoločnosť mníchov, mníšok, kňazov a laikov, ktorí skladajú sľub čistoty, chudoby a poslušnosti a žijú podľa určitých regúl.

23. Čo je regula? = Pravidlá pre spoločný život rehoľnej spoločnosti.

24. Kto je novic ? = Čakateľ na prijatie do rehole.

25. Kto je to opát? =Predstavený kláštora mníchov.

26. Na akých miestach vznikali stredoveké mestá? = Staroveké mestá vznikli v blízkosti hradov a trhových miest.

27. Čo sú privilégiá? = Potvrdenie o slobodách /výhodách, výnimkách vydané kráľom alebo zemepánom.

28. Kde boli stredoveké školy a strediská vzdelanosti?

V 12. storočí vznikli kresťanské školy, v ktorých sa vzdelávali mnísi a kňazi. V 13. storočí sú aj mestské školy, v ktorých sa mo-hli vzdelávať iba deti bohatých kupcov a remeselných majstrov. Ešte predtým boli známe univerzity. 1088 – Bologna v Talian-sku, 1150 v Paríži – vo Francúzsku.

29. Kedy a ako vznikla Kyjevská Rus?

Ku koncu 9. storočia si novgorodské knieža Oleg podrobil mestá Smolensk a Kyjev a zjednotil ich.

30. Kto a kedy priniesol do Ruska kresťanstvo?

Knieža Vladimír z Byzantskej ríše v roku 987-988

31. Ktorý národ a jeho najvýznamnejší panovník bol v 13. storočí najväčším nebezpečenstvom pre Kyjevskú Rus? = Bol to národ Mongoli, ktorí žili kočovným životom a ich panovník bol Džingischán.

32. V ktorom roku bola vydaná Zlatá bula sicílska a v čom spočíval jej význam?

-1212 ju vydal Fridrich II, ktorou sa Přemyslovi Otakarovi I. zabezpečil v Čechách dedičný kráľovský titul

33. Prečo Přemysla Otakara II. nazývali „zlatým a železným“ kráľom?

Kvôli moci a bohatstvu . Zlatý preto, lebo vlastnil veľa zlata a striebra a železný preto, lebo so svojou silnou armádou vydobyl pre Čechy nové územia.

34. Koľko kráľovských korún mohol nosiť na hlave Václav II.?

 Mohol mať tri koruny: českú a poľskú mal a uhorskú daroval synovi.

35. Prečo Jána Luxemburského nazývali „kráľ cudzinec“

 Ján Luxemburský sa po vymretí rodu Přemyslovcov v roku 1310 stáva českým kráľom a viac času strávil v cudzine ako doma.

36. Akým spôsobom sa staral Karol IV. o rozvoj českých krajín?

 Karol IV., český kráľ, ktorí získal dokonca aj cisársky titul v roku 1355, bol veľmi dobrým panovníkom, preto že zabezpečil

 českému ľudu prácu- stavali sa cesty, mosty, nedobytný hrad Karlštejn, Karlovu univerzitu v Prahe-1348 a Karlov most.

37. Kto bol Majster Ján Hus a čo kritizoval na začiatku 15 storočia ?

 Bol učiteľ písma svätého na Karlovej univerzite v Prahe a kazateľ v Betlehemskej kaplnke v Prahe. Ako

 znalec písma svätého kritizoval neúmerné bohatstvo šľachty, ale predovšetkým však bohatstvo cirkvi. Za

 toto ho dala cirkev upáliť v roku 1415, čo spôsobilo vznik husitského hnutia.

38. Ako sa volal kráľovský rod, z ktorého pochádzali prví poľskí králi?

 Pochádzali z rodu Piastovcov -10. storočie.

39. Kedy vznikali vlastné štáty Bulharov, Srbov, Chorvátov? = v 6. a 12. storočí

40. Čo je humanizmus a v ktorých storočiach existoval?

 Humanizmus (14. stor.) – ľudský, nové myšlienkové hnutie – svetonázor, v ktorom sa do popredia dostal

 človek a nie Boh.

41. Čo je renesancia? = znovuzrodenie antického umenia.

42. Čo je antika? = Staroveká grécko-rímska kultúra a vzdelanosť.

43. Príčina zámorských objavov 15.-16.storočí?

  Európania hľadali cestu do Indie po mori, lebo Turci obsadili malú Áziu a tým aj prerušili suchozemskú 

 cestu do Indie.

44. Vymenuj zámorských moreplavcov v 15.-16.storočí?

 Bartolomeo Diaz, Krištof Kolombus, Vasco da Gama, Fernando Magalhäes

45. Čo sú to kolónie?

 Kolónia je krajina za morom, ktorú si podmanila iná silnejšia a vyspelejšia krajina.

46. Prečo sa objavitelia „nového“ sveta čoskoro zmenili na obyvateľov? = Lebo tam bolo zlato a korenie.

47. Prečo Hernán Cortés zvíťazil s 500 mužmi nad 250 000 bojovníkov?

 Lebo boli dobre vyzbrojení – mali pušky a delá

48. Prečo nemecká šľachta podporovala Martina Luthera v období reformácie?

 Nemecká šľachta si myslela, že keď Martin Luther kritizuje bohatstvo cirkvi, že má nárok na zhabanie

 majetku cirkvi

49. Kto sa stal zakladateľom islamského náboženstva? = Mohamed

50. Ako sa volá posvätná kniha islamu? = Korán

51. Kto je to sultán ?= je funkcia vo význame cisára

52. Kto je to janičiar?

 Je dieťa z iného národa, ukradnuté tureckými bojovníkmi a vychované na krutého vojaka

53. Kedy sa otvorila Turkom cesta do strednej Európy?

 Po víťaznej bitke pri Moháči v roku 1526 v Uhorsku, keď Turci zvíťazili.

54. Hlavné mesto Osmánskej (Tureckej) ríše?

 -1453 Osmáni dobili Konštantínopol, ktorý premenovali na Istanbul a týmto sa celá Byzanská ríša dostala

 do rúk Turkov.

55. Kto ohrozoval Poľsko a Rusko v 15. a 16. storočí?

 Poľsko – nemeckí rytieri a Rusko – mongolská nadvláda.

56. Aký je rozdiel vo vládnutí v Poľsku a Rusku v 15. a 16. storočí?

 V Poľsku vládla šľachta ako stavovské zhromaždenie a moc kráľa bola veľmi obmedzená. V Rusku zase

 vládol cisár absolutisticky (neobmedzene) a šľachta nemala žiadne práva. 

57. Kedy, prečo a kde vznikla 30. ročná vojna ?

 = 1618 až 1648 – tridsaťročný zápas európskych štátov o náboženskú slobodu a politickú moc

58. Vymenuj najvýznamnejšie osobnosti v Čechách v období 30. ročnej vojny ?

- lekár Ján Jesenius a učiteľ národov Ján Amos Komenský

59/ Kedy vznikla a zanikala Veľká Morava ? = ♥ vznikala 833 a ♣ zanikla 907

60/ Kedy a ako vznikla Veľká Morava ?

 Vznikla r. 833 keď moravské knieža Mojmír vyhnal z Nitry nitrianske knieža Pribinu a spojením oboch kniežactiev vznikla

  Veľká Morava /VM/ . 

61/ Ako sa volá najstaršia staroslovienska pamiatka a z ktorého storočia?

 Kyjevské listy z 10. stor. nl. napísané Konštantínovou hlaholikou.

62/ liturgia = v kresťanstve systém bohoslužobných obradov

63/ pyxida = schránka pôvodne z dreva, neskôr z hliny, skla, kovu či slonoviny

64/ Prečo Knieža Rastislav požiadal byzantského cisára o vyslanie kresťanských učiteľov na VM ?

 Chcel zbaviť Veľkú Moravu franskej nadvlády aj v cirkevnej oblasti

65/ Kedy prišli Konštantín a Metod na Veľkú Moravu ?

 Konštantín /Cyril/ a Metod , solúnski bratia, prišli na Veľkú Moravu r. 863 a zanechali po sebe prvé písmo v dejinách Slovanov

 tzv. HLAHOLICU a preložili bohoslužobnú knihu do praslovančiny. A týmto sa zaslúžili o vznik slovanskej kultúry.

66/ O ktoré územia rozšíril Svätopluk Veľkú Moravu a vytvoril ríšu ?

 Podrobil si Čechov, Lužických Srbov, časť Poliakov a obyvateľov dnešného Maďarska a Rumunska.

67/ Kedy a prečo zanikla Veľká Morava ?

 Zanikla r. 907 pre vnútorné rozpory medzi synmi Svätopluka. Najmladší syn Svätopluk sa nechcel podrobiť najstaršiemu bratovi

 Mojmírovi II., ktorý sa stal vládcom Veľkej Moravy. Tieto rozpory využili Frankovia a Maďari a Veľká Morava sa rozpadá na

  menšie celky.

68/ Vymenuj v časovom poradí kniežatá Veľkej Moravy? = Mojmír I. , Rastislav, Svätopluk, Mojmír II.

69/ Odkiaľ prišli starí Maďari do Karpatskej kotliny /dunajskej kotliny/ ? = z ruských stepí kočovní pastieri Maďari 

70/ Ako sa volal prvý kráľ Uhorska a kedy bol korunovaný ? = Štefan I. – korunovaný roku 1000 nl.

71/ Ako sa volali dvaja zoborskí pútnici z Nitry /vrch Zobor v Nitre/ ? = svätý Svorad a Benedikt

72/ Kedy a ako sa volajú najstaršie zachované listiny pochádzajúce z územia Slovenska ? = r. 1111-1113 Zoborské listiny

73/ Kde sa nachádzali najstaršie kláštory na území Slovenska ? = Kláštor sv. Hypolita na Zobore, v Hronskom Beňadiku

74/ Čo je to sakristia, zákrstie ? = Vedľajšia chrámová miestnosť, kde sú uložené bohoslužobné rúcha a predmety.

75/ župa = väčšia územná administratívna jednotka, čosi podobné ako dnes veľký okres alebo menší kraj

76/ župan = správca župy / staral sa o kráľovský majetok, vyberal dane a poplatky od poddaných, sudca, veliteľ hradnej posádky/

77/ Prvé hradiská na Slovenku ? = Stupava, Holíč, Hlohovec a Beckov

78/ Kedy a prečo Tatári prenikli tak ľahko na územie Uhorska ?

 = r. 1241 , uhorského kráľa Bela IV. bohatí uhorskí veľmoži vôbec neposlúchali a neposkytli svoje vojská pri obrane krajiny

79/ Kedy a čo bolo obsahom Zlatej buly Ondreja II. kráľa Uhorska ?

 = r. 1222 vydal Zlatú bulu Ondrej II. kráľ Uhorska. Bola namierená proti neposlušným veľmožom a tak v nej kráľ oslobodzuje

 od daní a iných povinností aj strednú a nízku šlachtu.

80/ Vymenuj všetky vojny Uhorska v 13. storočí !

 = Belo IV. vojna s rakúskym vojvodom Fridrichom, potom s českým kráľom Přemyslom Otakarom II., potom s vlastným syno

 Štefanom

81/ Kedy a za vlády ktorého kráľa v Uhorsku bol správcom Slovenska Matúš Čák z Trenčína ?

 = po smrti uhorského kráľa Ondreja III. v roku 1301 

82/ S ktorým rodom veľmožov na Slovenku bol Matúš Čák v spojenectve ? = slovenský rod veľmožov – Omodejovcov

83/ V ktorom storočí sa končí v Uhorsku vláda rodu Arpádovcov a nastupuje rod Anjouovcov ? = na začiatku 14. stor.

84/ Aké významné zmeny nastali v 14. storočí v Uhorsku za vlády Anjouovcov ?

 Kráľ Karol Róbert prinútil uhorských veľmožov k poslušnosti a po smrti Matúša Čáka v roku 1321 zjednotil celée uhorské

 kráľovstvo pod svojou vládou. Za jeho vlády a vlády jeho syna Ľudovíta nastal v Uhorsku hospodársky rozmach.

85/ Čo je to lehota ?

 = bolo to zvýhodňovanie cudzincov, ktorí zakladali nové osady a dostávali lehotu na niekoľko rokov, , že nemusia platiť dane

86/ privilégia = právne výsady, listiny potvrdzujúce právo zakladať trhy, jarmoky, variť pivo, raziť mince /udeľoval ich kráľ/

87/ Vysvetlite ako územie Slovenska prispelo k rozvoju uhorského hospodárstva v 14. storočí ?

  Dôležitosť Slovenska vzrástla vďaka rudnému bohatstvu našich hôr /zlato, striebro, meď a ďalšie kovy/.

88/ Čím bol známy kráľ Žigmund Luxemburský ?

 Roku 1433 ho ako prvého uhorského kráľa zvolili aj za rímskeho cisára, bojoval proti Turkom a husitom.

89/ Koľko panovníckych dynastií vládlo na uhorskom tróne do roku 1437 ? = Arpádovci , Anjouovci , Luxemburovcov

90/ Čím bol známy uhorský kráľ Matej Korvín ?

 Vládol v 15. storočí. Zastavil postup tureckých vojsk pomocou svojho vojska „čierny pluk“, v ktorom boli aj bývalí husiti.

 Za jeho vlády bola na Slovenku r. 1467 otvorená prvá Univerzita Istropolitana v Bratislave.

91/ Kedy a medzi kým bola bitka pri Moháči ?

 Bitka pri Moháči bola v r. 1526 medzi uhorským vojskom /Ľudovít II. Jagelovský/ a Turkami. Zvíťazilo Turecko, čím sa mu

 otvorila cesta aj do strednej Európy.

92/ Aké boli príčiny porážky Uhorska v bitke pri Moháči ?

 Pretože uhorskému kráľovi Ľudovítovi Jagelovskému úmyselne neprišiel na pomoc najbohatší uhorský veľmož Ján Zápoľský,

 lebo sám túžil byť uhorským kráľom.

93/ Na aké tri časti sa neskôr po bitke pri Moháči rozdelilo Uhorsko a čo bolo toho príčinou ?

 Na územie pod kontrolou Habsburgovcov, Sedmohradské kráľovstvo Jána Zápoľského, územie obsadené Turkami

 Príčinou bolo, že do boja proti Ferdinadovi Habsburskému si uhorský veľmož Ján Zápoľský zavolal na pomoc Turkov r. 1541 .

94/ Ako sa v minulosti rôzne prezývala Bratislava ? = Slováci nazývali Prešporok, Nemci Pressburg, Maďari Pozsony

95/ V ktorom roku sa Bratislava stáva hlavným mestom Uhorska ? = 1536

96/ insígnie = odznaky hodností

97/ Kto šíril myšlienky Martina Luthera čiže nemeckej reformácie na Slovenku ?

 Nemeckí kupci, slovenskí študenti, ktorí študovali na nemeckých univerzitách a prostredníctvom kazateľov z Čiech a Moravy.

98/ Prečo sa k reformácii pridali aj bohatí uhorskí veľmoži ? = Len preto, aby sa mohli zmocniť cirkevných majetkov.

99/ Kde boli hlavné strediská reformácie na Slovensku? = Levoča, Prešov, Bardejov, Košice, Žilina

100/ Aký jazyk sa stal bohoslužobnou rečou slovenských evanjelikov ? - čeština

101/ Prečo napádali Turci aj banské mestá na Slovenku? = pre drahé kovy

102/ Ako bola organizovaná obrana na Slovenku pred Turkmi ?

 Pred tureckým nebezpečenstvom sa prebudovali hrady a stavali nové opevnenia /napr. V Nových Zámkoch v pol. 16. stor/.

 V pohraničných opevneniach na hradoch boli stále posádky vojakov. Ľud staval strážne veže – „vartovky“ a domobranu.

103/ Aké národnosti žili v Uhorsku v 16. až 17. storočí ? = Chorváti, Valasi, Poliaci, Česi a Moravania

104/ Aký zákon vydal uhorský snem roku 1608 ? = Zaručoval Slovákom a Maďarom v mestách rovnaké práva, ako mali Nemci.

105/ Kedy a čo bolo cieľom Tridentského koncilu?

 Tridentský koncil zasadal v rokoch 1545 – 1564 a vytýčil si za úlohu zreformovať katolícku cirkev a obnoviť cirkevnú jednotu, a

 tak sa začala protireformácia alebo inak rekatolizácia ako obrana pred šírením učenia Luthera čiže evanjelikov.

106/ Kto stál na čele tohoto hnutia na našom území ?

 Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh a neskôr ostrihomský arcibiskup Peter Pázmani /TRnava/ v 16. a 17. storočí.

107/ Ako sa šírili myšlienky humanizmu a renesancie na Slovenku v 2. polovici 15. stor. a 16. storočí ?

 Slovenskí študenti navštevujúci univerzity v Taliansku, vo Viedni a v Krakove.

108/ Kedy bola založená Trnavská univerzita ? = 1635 ako stredisko katolíckeho školstva, ktorú viedli jezuiti.

109/ Vymenuj protihabsburké kurucké povstania v Uhorsku v 17. storočí a zač. 18. storočia a ich príčiny ?

 Uhorská šľachta si chcela ubrániť svoje privilégiá a búrili sa aj proti rekatolizácii.

 17. storočie – povstanie = Štefana Bočkaja, Gabriela Betlena, Juraja Rákociho I. , Imricha Tököliho

  18. storočie – Františka Rákociho II.

110/ Aké boli dôsledky týchto protihabsburkých kuruckých povstaní ?

 Uhorská šľachta sa si udržala svoje výsady, Habsburgovci zasa uhorský trón.

111/ Kedy a akým mierom sa končia kurucké protihabsburské povstania uhorskej šľachty ?

 Satumárskym mierom 1711

112/ konfiškácie = zhabanie majetku

113/ Ktoré bitky rozhodli o vyhnaní Turkov /Osmanov/ zo strednej Európy ?

 R. 1683 Turci utrpeli pri Viedni zdrvujúcu porážku.

 R. 1685 Turci utrpeli rad prehier na južnom Slovenku /Nové Zámky/ a v Uhorsku /Jáger a Budín/

 R. 1697 pri Zente Turkov porazil princ Eugen Savojský

114/ Kedy bol uzavretý a v čom spočíval význam Karlovackého mieru ?

 R. 1699 bol uzavretý mier v Karlovaci /Balkánsky polostrov/ s Turkami a znamenal koniec tureckého panstva v Uhorsku, ktorí

 na našom území boli takmer 200 rokov.

115/ nevoľníctvo = na rozdieľ od poddaných boli nevoľníci nemohli sťahovať od jedného zemepána k druhému.

116/ zemania = na Slovenku nízka šlachta

117/ richtár = predstaviteľ dedinskej /obecnej/ samosprávy

© Mgr. Miroslav Kováč: http://www.zssarle.edu.sk/